Розробка та виробництво комплексних добрив "Ярило"

Агроном консультант Агроном консультант Відділ збуту
Островський Т.Л.         Русін О.О.                     0673230979
0671013199                   0681432616                   0443602504
                          Email: yarylo.gc@gmail.com

Цибулеві культури

Цибулеві культури: цибуля ріпчаста, цибуля-шалот, цибуля-батун, цибуля багатоярусна, цибуля-порей, цибуля-шніт, цибуля-слизун, часник. Ці культури мають важливе значення для раціону людини, оскільки є корисними і вживаються в їжу у свіжому вигляді або готуються різноманітними способами.

Коренева система цибулевих культур мичкувата і слаборозвинена, тому велике значення має забезпечення цих культур макро- і  мікроелементами. За недостатньої забезпеченості рослин ними неможливо отримати високі врожаї, саме тому проведення позакореневих підживлень є таким важливим і ефективним заходом у технології вирощування цих культур.

Цибуля містить ефірну олію (до 0,15%), вітамін С, рибофлавін, тіамін, каротиноїди, фітинову, лимонну і яблучну кислоти, цукри (глюкоза, фруктоза, сахароза), флавоноїди, сполуки калію, заліза, марганцю, цинку, кобальту.

Цибуля-ріпка відрізняється підвищеними вимогами до родючості ґрунту. Вона займає середнє місце серед овочевих рослин за виносом елементів живлення з ґрунту, поступаючись коренеплодам, капусті та огіркам. Гострі сорти цибулі виносять більше елементів живлення, ніж солодкі. Загальний винос елементів мінерального живлення вищий за вирощування цибулі ріпчастої з насіння; тоді як за вирощування з сіянки ці показники менші. Надлишок азоту шкідливий для врожаю, так як він затримує визрівання цибулі і погіршує її зберігання, тому азотні добрива вносять у легкозасвоюваних формах тільки перед сівбою. Найбільш високі врожаї цибулі одержують при внесенні середніх доз мінеральних добрив у поєднанні із застосуванням перегною. Цибулеві культури добре реагують на внесення мікроелементів, особливо міді, одночасно з мінеральними добривами. Наявність в цибулі ріпки гірчичних олій, до складу яких входить сірка, свідчить про підвищену потребу в цьому елементі.

За вирощування цибулі на перо особливо важливим є проведення підживлень мікроелементами, оскільки цю культуру часто зовсім не удобрюють (урожай формується за рахунок відтоку поживних речовин із цибулини) або вносять добрива з урахуванням потреби наступної культури (для якої цибуля є попередником). Використання гербіцидів є забороненим. Тому проведення кореневих (за поливу) та позакореневих підживлень (протягом вегетації, закінчуючи за 2 тижні до збору зелені – довжина листків 20-25 см) є важливим. За вирощування в закритому ґрунті під культуру вносять (під основний обробіток у кг): N — 180, Р — 50-70, К — 360, Мg — 50-60, Са — 80-100; літом: N — 140, Р — 50-70, К — 220, Мg — 40-55, Са — 80 та мікроелементи.

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ ЯРИЛО НА ЦИБУЛІ

Норма витрати робочого розчину 200-300 л/га.

 

Цибуля-порей відносно невибаглива рослина, проте потребує гарного удобрення, яке забезпечить не тільки вчасне дозрівання врожаю, але і високу продуктивність культури.

Шалот має підвищені вимоги до родючості ґрунту, тому при вирощуванні необхідно використовувати легкодоступні форми добрив, у зв’язку з його скоростиглістю.

Вигонка зелені цибуль батун та шалот у закритому ґрунті проходить в 2 рази швидше, ніж з цибулі ріпчастої, а собівартість її в 3-4 рази нижче.

За вигонки часнику використовують озимі сорти, які формують більше зелені. Цибулини часнику містять ефірну олію, фітостерини, вітаміни, нікотинову кислоту, органічні кислоти, вуглеводи, полісахарид інулін, жирну олію, мінеральні речовини (калій, кальцій, натрій, магній, фосфор, залізо, марганець, цинк, йод, мідь). На 10 тон врожаю часник із ґрунту виносить 40 кг азоту, 12 — фосфору і 30 кг калію та значну кількість мікроелементів.

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ ЯРИЛО НА ЧАСНИКУ

Норма витрати робочого розчину 200-300 л/га.


ЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ У ВИРОЩУВАННІ ЦИБУЛЕВИХ КУЛЬТУР

Мідь. Мідь входить до складу окиснювальних ферментів (поліфенолоксидази, аскорбіноксидази, лактази, дегідрогенази), які мають велике значення в окиснювальних процесах, що відбуваються в рослинах. Цей елемент підсилює інтенсивність дихання рослин.

Недостатня кількість міді в рослинах знижує активність процесів синтезу та призводить до нагромадження розчинних вуглеводів, амінокислот та інших продуктів розкладання складних органічних речовин. Мідь відіграє важливу роль і в процесах фотосинтезу: надає хлорофілу більшої стійкості. Характерною особливістю дії міді є те, що цей елемент підвищує стійкість рослин проти грибкових і бактеріальних захворювань. За нестачі цього елементу гальмується ріст генеративних органів, зменшується інтенсивність фотосинтезу. Нестача міді зумовлюється вапнуванням ґрунтів, високими температурами ґрунту та повітря.

Бор. Істотно впливає на вуглеводний і білковий обміни та інші біохімічні процеси в рослинах. За його нестачі порушується перехід вуглеводів і крохмалю із листків в інші органи, внаслідок чого гальмується процес фотосинтезу, незадовільно забезпечується вуглеводами коренева система та погіршується її розвиток. Він відіграє важливу роль у розвитку репродуктивних органів. Він майже не рухається з нижньої частини рослини до точки росту, тобто не піддається повторному використанню. Цей мікроелемент підвищує посухостійкість і солестійкість рослин. Нестача бору посилюється за надмірного внесення калійних добрив і вапна. Борне голодування супроводжується порушенням вуглеводного і білкового обміну.

Магній. Магній входить до складу основного пігменту зеленого листя — хлорофілу. Магній підтримує структуру рибосом, зв’язуючи РНК і білок. Велика і мала субодиниці рибосом асоціюють разом лише в присутності магнію, який також необхідний для формування полісом і активації амінокислот. Тому синтез білка не йде при нестачі магнію, а тим більше за його відсутності. Магній є активатором багатьох ферментів. Важливою особливістю магнію є те, що він зв’язує фермент з субстратом по типу хелатного зв’язку (клешнеподібний зв’язок між органічною речовиною і катіоном). Так, наприклад, приєднуючись до пірофосфатнї групи, магній зв’язує АТФ з відповідними ферментами. У зв’язку з цим всі реакції, що включають перенесення фосфатної групи (більшість реакцій синтезу, а також багато реакцій енергетичного обміну), вимагають присутності магнію. Магній активує такі ферменти, як ДНК-і РНК-полімерази, аденозинтрифосфатазу, глютаматсінтетазу; ферменти, що каталізують перенесення карбоксильної групи — реакції карбоксилювання і декарбоксилювання; ферменти гліколізу і циклу Кребса, молочнокислого і спиртового бродіння. У ряді випадків вплив магнію на роботу ферментів визначається тим, що він реагує з продуктами реакції, зрушуючи рівновагу в бік їх утворення. Магній може також інактивувати ряд інгібіторів ферментативних реакцій.

Марганець. Фізіологічне значення марганцю полягає у тому, що він бере участь в окисно-відновних реакціях у рослинних клітинах і пов’язаний з діяльністю окиснювальних ферментів – оксидаз. У разі нестачі цього елемента знижується інтенсивність окисно-відновних процесів і синтезу органічних речовин у рослинах.

Марганець бере участь і в переміщенні речовин по органах рослин. Він відіграє важливу роль у процесах засвоювання рослинами амонійного та нітратного азоту. При амонійному живленні рослин він діє як сильний окисник, а при нітратному – як сильний відновник. Отже, у разі нестачі марганцю порушується відновлення нітратного азоту, що призводить до нагромадження нітратів у тканинах рослин – досить негативного явища.

Марганець бере участь не тільки в процесі фотосинтезу, а й у синтезі вітаміну С. За нестачі марганцю в рослинах знижується синтез органічних речовин, зменшується вміст хлорофілу в рослинах, що призводить до захворювання їх на хлороз. Перешкоджають засвоєнню марганцю низька вологість повітря, низька температура ґрунту і похмура погода. Нестача марганцю спостерігається на ґрунтах з нейтральною або лужною реакцією, а на кислих  — доступність його висока.

 

Застосування добрив Ярило дає змогу задовольнити потребу цибулевих культур у елементах живлення, підвищує їхню стійкість до хвороб, шкідників, несприятливих ґрунтово-кліматичних та антропогенних факторів, впливає на поліпшення процесів фотосинтезу і обмінних реакцій у рослинах та сприяє одержанню високого і якісного врожаю.

~ Прайс ~

Створено: 2015-01-20