Розробка та виробництво комплексних добрив "Ярило"

Агроном консультант Агроном консультант Відділ збуту
Островський Т.Л.         Русін О.О.                     0673230979
0671013199                   0681432616                   0443602504
                          Email: yarylo.gc@gmail.com

Соя

Соя — найважливіша білково-олійна культура світового землеробства.

В даний час на досить високому рівні в багатьох країнах знаходиться виробництво продуктів з соєвих бобів, які використовуються для випуску широкого асортименту харчових продуктів. Інтерес до соєвих продуктів пов’язаний, перш за все, з унікальним хімічним складом сої. Вона не має собі рівних серед сільськогосподарських культур за вмістом білкових речовин, які за амінокислотним складом були б так само близькі до м’яса тварин і засвоювалися людиною на 90%. Залежно від місця і умов вирощування сої вміст поживних речовин може змінюватися в значних межах: наприклад, білок — від 29 до 50,3%, жир — від 13,5 до 25,4%, а сума білку і жиру — від 52 до 65%. Крім запасних білків в насінні сої в менших кількостях містяться структурні білки, що входять до складу різних структурних елементів клітини і каталітичні (ферментні) білки. Важливе значення сої полягає в тому, що її білок за амінокислотним складом наближається до високоцінних білків тваринного походження і може з успіхом замінювати його в раціонах будь-якого типу.

fon_1

В цілому за вмістом білку соя не має собі рівних і містить 34,9% рослинного білку, тоді як вміст білку в курячих яйцях становить 12%, сирі — 25, яловичині — 22, риби — 20%.

Насіння сої, як і інших бобових культур, багаті вітамінами, особливо групи В. Причому встановлено, що в насінні сої в 3 рази більше вітаміну В1, ніж у сухому коров’ячому молоці. Вітаміну В2 в сої в 6 разів більше, ніж у пшениці, ячмені, вівсі, горосі. Також необхідно відзначити значний вміст у сої вітамінів РР і Е.

На формування 1 т насіння  і відповідної кількості вегетативних органів соя виносить з ґрунту 80 кг N, 35 кг — P2O5, 45 кг — K2O, а також багато кальцію (Ca) –  65 кг, магнію (Mg) – 50 кг, сірки (S) – 40 кг та інших мікроелементів. Найбільша кількість азоту культура потребує у фазу цвітіння та формування бобів, калію – через 3 місяці після появи сходів, кальцію і магнію – через 2,5 місяці, сірки – у фазі формування бобів.

За достатнього зволоження в період вегетації, повною забезпеченістю рослин мікроелементами і рН ґрунту = 6,0-7,5 ця культура здатна забезпечити себе азотом майже у повному об’ємі за рахунок симбіотичної азотфіксації (при обробці інокулянтами на основі бактерій Bradyrhyzobium japonicum), окрім стартових доз.

Калійне і фосфорне живлення значно впливають на урожайність і якість насіння культури. За нестачі форфору спостерігається червонуватий колір листків, поверхневе розміщення коренів та їх слабке розгалуження, зменшення кількості квіток і відповідно бобів. За нестачі калію рослини майже не утворюють бобів, затримується їх розвиток, на листках спостерігається жовтувате з коричневим відтінком забарвлення.

Нестача мікроелементів знижує врожайність, спричинює ураження хворобами, погіршує якість зерна. Для росту і розвитку сої мікроелементи надзвичайно важливі, оскільки наявність їх у достатній кількості є обов’язковою умовою інтенсивного засвоєння азоту з повітря. Найважливіші мікроелементи для сої — магній, молібден, залізо та марганець.

Магній бере участь у синтезі АТФ — носія енергії в рослинах, виконує важливу роль у процесі фотосинтезу, оскільки входить до складу хлорофілу, відповідає за асиміляцію СО2. Магній також має позитивний вплив на перенесення і засвоєння фосфору. Підвищує вміст білку в бобах та урожайність. Нестача магнію особливо проявляється на ґрунтах легкого гранулометричного складу. Основні симптоми – міжжилковий хлороз (світло-зелені плями) у старого листя.

Особлива роль в обмінних процесах належить молібдену, якого соя використовує значно більше, порівняно до інших зернових культур. Молібден покращує азотний обмін, приймає участь в утворенні білку, стимулює фотосинтез та життєдіяльність бульбочкових бактерій (особливо ефективними є підживлення цим мікроелементом на кислих ґрунтах  (рН< 5,5).

Марганець найбільш ефективний на ґрунтах з нейтральною або лужною реакцією, оскільки при рН більше ніж 6,5 стає практично недоступним для рослин. Нестача марганцю призводить до сповільнення росту, хлорозу молодих листків, спо­вільнення синтезу білку та вуглеводнів.

Залізо активно приймає участь в процесах обміну речовин, активізує дихання рослин, впливає на утворення хлорофілу. Залізо входить в склад ферментів, що приймають участь в окисно-відновних реакціях. Із старих листків в молоді залізо не переноситься.

Кобальт. Значна кількість кобальту міститься в бобових, де він зосереджений у бульбочках, що пов’язано з особливою його роллю (поряд з молібденом)  в процесах азотфіксації. Він підвищує інтенсивність засвоєння азоту з повітря, сприяє розмноженню бульбочкових бактерій, скороченню вегетаційного періоду, підвищує врожайність зерна сої.

За недостатньої забезпеченості рослин мікроелементами неможливо отримати високі врожаї цієї культури, саме тому проведення позакореневих підживлень є таким важливим і ефективним заходом у технології вирощування сої.

Мікродобрива ЯРИЛО” — амінокислоти, гумати, ПАР, фітогормони.
– це комплексні мікродобрива, що містять оптимальний набір і збалансовану кількість мікроелементів в доступній для рослин хелатній формі, хімічний склад якого повністю відповідає потребам культури.
Мікродобриво Склад мікродобрива, г/л
N Р2О5 К2О MgO SО3 Fe Mn B Zn Cu Mo Сo
ЯРИЛО CОЯ 50 34,5 35,5 10 8,0 4,0 5,0 2,0 2,0 0,1
ЯРИЛО  Активний старт 60,0 120,0 60,0 4,4 1,4 0,5 0,3 0,7 0,5 0,05
ЯРИЛО Ефективний налив 2,2 85,0 200,0 5,3 0,5 2,0 1,0 0,6 0,6 0,05
ЯРИЛО  Молібден 40,0
ЯРИЛО Продуктивний ріст 60,0 85,0 110,0 5,3 0,5 2,0 1,0 0,6 0,6 0,05

Позакореневе підживлення мікродобривами „ЯРИЛО” сприяє: 

  • підвищенню життєздатності насіння;
  • стимулюванню росту та розвитку рослин;
  • зміцненню кореневої системи та посилення фіксації азоту з атмосфери бульбочковими бактеріями;
  • активному наростанню вегетативної маси;
  • посиленю стійкості рослин до хвороб;
  • закладанню репродуктивних органів з більшою кількістю квіток (бобів) з більшою кількістю насінин;
  • більш рівномірному розвитку та достиганню врожаю;
  • зростанню вмісту білка та олії в насінні;
  • збільшенню урожайності культури на 10 %.

Рекомендації щодо проведення позакореневого підживлення комплексними мікродобривами соя

   №  Фаза розвитку Препарат Норма внесення, л(кг)/га(т) Значення
1 обробіток насіння* ЯРИЛО СОЯ 1 кг/т на 10л.води підвищення посівних властивостей насіння (енергія проростання та схожість), покращення симбіотичної діяльності бульбочкових бактерій
ЯРИЛО  Молібден 0,2 кг/т на 10л.води
2 2-3 трійчастих листки ЯРИЛО  Активний старт 2-3 зміцнення кореневої системи; покращення діяльності бульбочкових бактерійзакладання більшої кількості продуктивних пагонів та квіток на них
ЯРИЛО  Молібден 0,3-0,5
3 початок бутонізації ЯРИЛО Соя 2-4 стимулювання обміну речовин в рослинах;  посилення стійкості рослин до несприялтивих умов та хвороб; підвищення врожайності та вмісту жиру;
ЯРИЛО Продуктивний ріст 2-4
4 кінець цвітіння ЯРИЛО Ефективний налив 3-5 прискорення наливу та дозрівання зерна;      підвищення врожайності та вмісту жиру

Примітки:  

* — рекомендуємо додатково проводити обробку насіння інокулянтами на основі бактерій Bradyrhyzobium japonicum

За хімічним аналізом листової поверхні, результатах експрес-аналізу надлишку-недостачі мікроелементів за принципом активності хлоропластів або по візуальних признаках недостачі мікроелементів слід застосовувати рекомендовані дози моно-хелатних добрив ЯРИЛО (Залізо, Марганець, Бор, Цинк, Мідь).

В разі недостатнього внесення основних елементів живлення рекомендовано із кожним обробітком засобами захисту рослин вносити 3-6 л ЯРИЛО Макро.                                                                                                                     

Результати досліджень Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН  

Врожайність та якісні показники сої сорту Золотиста залежно від регламентів підживлень мікродобривами «Ярило»тм

Варіанти Необроб. насіння Оброблене насіння 0,7л.Акт.старт+0,3л.Мо
Врожайн.т/га Білок% Врожайн.т/га Білок%
1,87 34,8 2,14 33,1
Фаза 2-3 трійчастих листків: « Активний старт» 2 л/га+ « Ярило молібден»0,3 л/га 2,57 30,8 2,8 31,2
Фаза початку бутонізації: «Ярило соя» 2 л/га+ «Ярило продуктивний ріст» 2 л/га 2,46 31,5 2,72 31,2
Фаза кінця цвітіння: «Ярило ефективний налив» 3 л/га 2,68 32,0 2,94 33,7
Фаза 2-3 трійчастих лист.: «Ярило активний старт» 2,5 л/га+ «Ярило молібден» 0,3 л/га. Фаза бутонізації: «Ярило соя» 2 л/га+ «продуктивний ріст» 2 л/га 2,95 32,2 3,13 33,5
Фаза 2-3 трійчастих лист.: «Ярило активний старт» 2,5 л/га+ «Ярило молібден» 0,3 л/га. Фаза бутонізації: «Ярило соя» 2 л/га+ «Продуктивний ріст» 2 л/га. Фаза цвітіння: «Ефективний налив» 3 л/га. 3,15 _ 3,42 _

 

~ Прайс ~

Створено: 2015-01-20