Розробка та виробництво комплексних добрив "Ярило"

Агроном консультант Агроном консультант Відділ збуту
Островський Т.Л.         Русін О.О.                     0673230979
0671013199                   0681432616                   0443602504
                          Email: yarylo.gc@gmail.com

Ріпак озимий

Ріпак озимий – дуже поширена олійна культура (особливо Правобережний Лісостеп). Насіння ріпаку містить 48-52 % олії, яка використовується у лакофарбовій, миловарній, харчовій (маргариновій) та інших галузях промисловості. Ріпак озимий вирощують також на зелений корм, а макуху (після пропарювання) згодовують худобі. Ріпак також використовується для виготовлення біопалива.

Ripak

На формування 1 т основної і побічної продукції ріпаку озимому потрібно, кг/га:Мg — 7-12; Mn – 0,2-0,5; В – 0,3-0,6; Мo – 0,001-0,002; Zn – 0,06-0,15; Cu – 0,01-0,04.

Магній бере участь у синтезі АТФ — носія енергії в рослинах, виконує важливу роль у процесі фотосинтезу, оскільки входить до складу хлорофілу, відповідає за асиміляцію СО2. Восени сприяє транспортуванню цукрів з листя до коренів, внаслідок чого формується потужніша коренева система та рослини краще перезимовують. Підвищує вміст олії в насінні та урожайність. Нестача магнію особливо виявляється на ґрунтах легкого гранулометричного складу.

Марганець найбільш ефективний на ґрунтах з нейтральною або лужною реакцією, оскільки при рН більше ніж 6,5 стає практично недоступним для рослин. Забезпечує приріст урожаю 2,5-5,0 ц/га. Зменшує ураження борошнистою росою. Нестача марганцю призводить до сповільнення росту, хлорозу молодих листків, спо­вільнення утворення білка та вуглеводів. Найкраще вносити у період найбільшого розвитку листкової поверхні і у фазі бутонізації. Це другий за своїм значенням мікроелемент для ріпаку.

Бор в рослинах ріпаку регулює синтез вуглеводів, нуклеїнових кислот, впливає на диференціацію, ріст і поділ клітин, оскільки є складовим елементом стінок клітин. Поліпшує переміщення в рослині продуктів фотосинтезу, збільшує морозостійкість, підвищує насіннєву продуктивність та вміст олії. Нестача бору призводить до зменшення кількості стручків і насіння в стручках, гальмування росту рослин, хлорозу наймолодших листків. На слабо забезпечених цим елементом ґрунтах урожайність після внесення бору зростає на 2-5 ц/га. Бор вносять, коли його менше 0,30 мг/кг сухого ґрунту. Обов’язковий до застосування на кислих ґрунтах. Вносять ці мікродобрива при позакореневому підживленні навесні перед змиканням рослин у рядках та в період від фази бутонізації до фази цвітіння, коли добре розвинута листкова поверхня.

Молібден. Дефіцит молібдену мають кислі ґрунти. Вносять його, коли вміст менше 0,15 мг/кг сухого ґрунту. На нестачу молібдену ріпак реагує помітним зменшенням урожайності.

Достатнє забезпечення макро- і мікроелементами в осінній період росту сприяє оптимальному формуванню розмірів кореневої шийки (удобрення лише азотом буде сприяти її витягуванню). Підвищується концентрація клітинного соку, з міжклітинного простору тканини відтягується вода, що є важливою умовою зменшення ризику вимерзання рослин. Правильно удобрена рослина нагромаджує в кореневій шийці запасні речовини, які буде використовувати під час весняного пробудження та відновлення вегетації. В такому стані ріпак може витримувати зниження температури до -15°С у безсніжні зими, а при достатньому сніговому покриві — до -25°С, і навіть -30°С. Отже, своєчасне позакореневе підживлення дає змогу задовільнити потребу культури у елементах живлення, підвищує стійкість її до хвороб і несприятливого впливу антропогенних і ґрунтово-кліматичних чинників та сприяє одержанню високого і якісного

Мікродобрива ЯРИЛО”
– це комплексні мікродобрива, що містять оптимальний набір і збалансовану кількість мікроелементів в доступній для рослин хелатній формі, хімічний склад якого повністю відповідає потребам культури.
Мікродобриво

 

Склад мікродобрива, г/л
N Р2О5 К2О MgO SО3 Fe Mn B Zn Cu Mo Сo
ЯРИЛО Олійний

 

80,0 34,0 24,0 1,0 10,0 10,0 5,0 1,5 0,15 0,004
ЯРИЛО  Активний старт

 

60,0 120,0 60,0 4,4 1,4 0,5 0,3 0,7 0,5 0,05
ЯРИЛО Ефективний налив 2,2 85 200 5,3 0,5 2,0 1,0 0,6 0,6 0,05
ЯРИЛО  Бор

 

120,0

врожаю.

Підживлення мікродобривами „ЯРИЛО” сприяє: 

  • формуванню оптимального розміру кореневої шийки та підвищення концентрації клітинного соку, що підвищує зимо- і морозостійкість культури;
  • стійкості до захворювань (особливо хлорозу і борошнистою росою);
  • зростанню кількості стручків на рослині і кількості бобів у стручку;
  • підвищенню врожайності культури на 10% і більше;
  • підвищенню вмісту олії в насінні;

 

 

 

Рекомендації щодо проведення позакореневого підживлення комплексними мікродобривами ріпаку

№  Фаза розвитку Препарат Норма внесення, л(кг)/га(т) Значення
1 Розетка

(4-6 листків)

ЯРИЛО Активний старт  2-3 сприяє кращій перезимівлі рослин за рахунок зростанню вмісту цукрів  у рослинах та формуванню більш розвиненої кореневої системи (оптимальний розмір кореневої шийки)
ЯРИЛО Бор 0,5-1,0
2 Початок стеблування ЯРИЛО Олійний  2-4 підвищує урожайність
ЯРИЛО Бор 0,5-1,0 зростає кількість стручків, засіб від хлорозу
3 Бутонізація ЯРИЛО Олійний  2-4 зменшує ураження борошнистою росою і хлорозу, підвищує урожайність культури і вміст олії в насінні
ЯРИЛО Ефективний налив 3-4
ЯРИЛО Бор 0,5-1,0

 

~ Прайс ~

Створено: 2015-01-20