Розробка та виробництво комплексних добрив "Ярило"

Агроном консультант Агроном консультант Відділ збуту
Островський Т.Л.         Русін О.О.                     0673230979
0671013199                   0681432616                   0443602504
                          Email: yarylo.gc@gmail.com

Огірок

Огірок — одна з найпоширеніших і найулюбленіших овочевих культур, яка є єдиною з овочів, плоди якої ми споживаємо в зеленому недоспілому вигляді, а протягом усього року у свіжому (тепличні огірки), малосольному, маринованому і солоному вигляді. В огірках міститься велика кількість натрію, клітковини та інших корисних речовин. Огірок — однорічна теплолюбива перехреснозапильна рослина з роздільностатевими квітками (частина квіток — двостатеві).

C

Рослини огірків виносять з 1 га ґрунту 1 т основної і відповідної кількості побічної продукції, кг: кальцію – 30, магнію – 13; г: заліза – 94, марганцю – 9,6, бору – 1,5, цинку – 3,3, міді – 1,7, молібдену – 0,1.

Огірки особливо чутливі до забезпеченості рослин калієм, кальцієм, марганцем і молібденом, середньо – магнієм, бором, залізом та міддю, мало чутливі до — цинку та сірки.

Нестача елементів живлення у рослин огірка проявляється візуально:

—  За нестачі азоту в огірка нижні листки стають блідо-зелені, зелено-жовті, стебла тонкі, дерев’янисті та волокнисті, затримуються цвітіння і зав’язування плодів.

— Особливістю рослин огірка є підвищена здатність до засвоєння рослинами важкодоступних сполук фосфору з ґрунту та добрив, що відповідно впливає на зменшення норм фосфорних добрив за удобрення культури. За нестачі фосфору сповільнюються ріст, цвітіння, зав’язування продуктивних органів і достигання врожаю. Стебла у них тонкі, дерев’янисті, листки часто мають темніше забарвлення.

—  У разі нестачі калію сповільнюється ріст рослин. Вони, як правило, низькорослі і кволі. Тканина між жилками стає хлорозною, а жилки залишаються зеленими. Листки крихкі, краї їх закручуються догори, стають темно-зеленого кольору, куполоподібні. Між жилками листкова пластинка поступово стає бронзовою. Верхня частина плодів помітно розширена.

— У разі нестачі кальцію (Са) у рослин сповільнюється ріст, бруньки і черешки листків мають світле забарвлення і часто виродливої форми. Міжвузля вкорочені, на кінцях пагонів утворюються розетки листків. Спостерігається карликовість рослин.

— Нестача магнію (Mg) спричинює хлороз нижніх листків.

— Затримується ріст рослин і зменшується тургор при нестачі бору (В).

— У разі нестачі міді (Сu) на листках з’являються жовтувато-зелені плями, корінці буріють і передчасно відмирають. Нестача міді особливо помітна на торфових ґрунтах.

Незбалансоване азотне живлення та вирощування огірків на ґрунтах, бідних на мікроелементи (молібден, залізо, мідь, марганець, бор, сірка) призводить до збільшення вмісту нітратів у продукції.

Позакореневе підживлення добривами ЯРИЛО дає змогу задовольнити потребу культури у елементах живлення, підвищує стійкість її до хвороб, шкідників, несприятливих ґрунтово-кліматичних та антропогенних чинників, впливає на поліпшення процесів фотосинтезу і обмінних реакцій у рослині та сприяє одержанню високого і якісного врожаю.

Добрива ЯРИЛО” — амінокислоти, гумати, ПАР, фітогормони.
– це комплексні добрива, що містять оптимальний набір і збалансовану кількість мікроелементів в доступній для рослин хелатній формі, хімічний склад якого повністю відповідає потребам культури.
Добриво Склад добрива, г/л
N Р2О5 К2О MgO СаО SО3 Fe Mn B Zn Cu Mo Сo
ЯРИЛО Овочевий 40,0 10,0 64,0 15,0 15,0 4,0 15,0 2,0 0,1 0,06
ЯРИЛО  Активний старт 60,0 120,0 60,0 4,4 1,4 0,5 0,3 0,7 0,5 0,05
ЯРИЛО Ефективний налив 2,2 85,0 200,0 5,3 0,5 2,0 1,0 0,6 0,6 0,05
ЯРИЛО  Кальцій 170,0 40,0
ЯРИЛО Продуктивний ріст 60,0 85,0 110,0 5,3 0,5 2,0 1,0 0,6 0,6 0,05

Підживлення добривами „ЯРИЛО” сприяє: 

  • прискоренню росту та розвитку рослин;
  • підвищенню інтенсивності фотосинтезу на 10-40%;
  • зменшенню стресів рослин від ґрунтово-кліматичних і антропогенних чинників;
  • підвищенню стійкості рослин до хвороб;
  • збільшенню кількості продуктивних квіток та маси плодів;
  • підвищенню врожайності культури на 10-15%;
  • поліпшенню показників якості плодів (підвищення вмісту вітамінів, сухих речовин, цукрів, зменшення вмісту нітратів).

Рекомендації щодо проведення позакореневого підживлення комплексними добривами для огірків

Фаза розвитку Препарат Норма внесення Значення
1 Обробка розсади (до та після пересадки) ЯРИЛО  Активний старт 0,3 % розчин (3 л на куб води) зміцнення кореневої системи;та покращення розвитку рослин
2 3-10 справжніх листків ЯРИЛО Овочевий 0,3 % розчин (3 л на куб води)) зміцнення кореневої системи; посилення кущення, підвищення стійкості рослин до хвороб;
ЯРИЛО Продуктивний ріст 0,3 % розчин (3 л на куб води)
3 Бутонізація – початок цвітіння (одне внесення раз на 7-10 днів) ЯРИЛО Овочевий 0,3 % розчин (3 л на куб води) посилення цвітіння та фотосинтезу; задовольняє потребу культури у кальції, підвищення урожайності
ЯРИЛО  Кальцій 0,3 % розчин (3 л на куб води)
4 Цвітіння – плодоношення (одне внесення раз на 7-10 днів) ЯРИЛО Ефективний налив 0,3 % розчин (3 л на куб води) підвищення урожайності та покращення якості плодів
ЯРИЛО  Кальцій 0,3 % розчин (3 л на куб води)

Позитивні результати отримані як за одночасного так і за вибіркового застосування добрив. Проведення позакореневого підживлення рослин можна об’єднувати з обробкою засобами захисту.

Добрива ЯРИЛО є нетоксичними для людей та бджіл, не викликають алергії та екологічно безпечні.

 

~ Прайс ~

Створено: 2015-01-20